O nas

Firma EKO – GEO GLOB to zespół specjalistów zajmujących się wykonywaniem licznych opracowań z zakresu ochrony środowiska. Od kilku lat wspieramy Jednostki Samorządu Terytorialnego w działaniach związanych z ochroną środowiska.
Oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie stosownych wniosków, oraz dokumentów dla jednostek samorządowych wymaganych przepisami prawa.

Nasza oferta obejmuje opracowanie:

Programów ochrony Środowiska oraz raportów z ich realizacji

Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Programów Ograniczenia Niskiej Emisji

Strategii Rozwoju Elektromobilności

Inwentaryzacji terenowych

Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Programów usuwania azbestu

Analiz stanu gospodarki odpadami

Programów opieki nad zabytkami wraz z Gminną ewidencją zabytków

Obszary działalnośi firmy

W trakcie naszej kilkuletniej działalności wykonaliśmy liczne opracowania strategiczne na terenie wszystkich województw.
W przeciągu 4 lat zrealizowaliśmy ponad 500 opracowań dla gmin wiejskich, miast, miast powiatowych i wojewódzkich, powiatów oraz województw.

mapa opracowań programów w gminach - eko - geo glob

EKO - GEO GLOB

ul. Klonowa 30
43-250 Pawłowice
Polska

Skontaktuj się